Huyền Bùi teleported to Quán Phá Lấu Bò Cô Thảo

Huyền Bùi wrote "món #phalau ăn cùng #banhmi rât ngon 👍👍👍👍🥣🥣🥣#quan4 #tphcm" at 243/29G Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023