Huyền Bùi teleported to NHÀ HÀNG LẪU BÒ MINH HIẾU (MINH HIEU BEAU LUO RESTAURANT)

Huyền Bùi wrote "món gì đây cả nhà #thitbo chắm dấm #monngonmoingay #ninhthuan" at H2VM+3J6, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023