Giang giang teleported to Quán Mì Xào Giòn

Giang giang wrote "mì xào chay #mixao mon ngon mỗi ngày #quan5 #vietnam" at Hẻm 74 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023