Linh Nguyen teleported to Quán Mì UDON

Linh Nguyen wrote "món ngon mỗi ngày #thucan #tphcm" at 170 Bàu Cát, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023