Bùi Hạnh teleported to Quán Cơm Miền Tây

Bùi Hạnh wrote "món cá trê kho tộ #catre kho tộ mỏnngon người miền tây #mientay " at 204 Đ. Nguyễn Hồng Đào, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023