Bùi Hạnh teleported to Mekong River Delta

Bùi Hạnh wrote "để quê bắt tên cá vui lắm mọi người #tom #ca miền tây #vietnam" at Mekong River Delta, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022