Bảo Hân teleported to Bánh Cá Kasuchu

Bảo Hân wrote "bơii bơii❤️🥳 #bánhcá #vietnam #talkomi" at khu K1, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022