Bảo Nguyên teleported to Lẩu Hồng Kông Ông Sủi

Bảo Nguyên wrote "một chút phong cách Hongkhong #lẫu HongKhong #vietnam #talkomi" at 204 Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023