kiêu diem teleported to Quán Cơm Tấm Hướng Dương ( Cơm Ma ) - Không Có Chi Nhánh

kiêu diem wrote "cà pháo ngăm chua ngọt #caphao ngâm chua #monngon #Vietnam #vungtau #tphcm " at 142 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023