Bảo Nguyên teleported to Nhà Hàng Lẩu Hoàng Minh

Bảo Nguyên wrote "một quán lẫu rất nổi tiếng với Người Hoa #lẫu #vietnam #talkomi" at SH, 16 P. Mạc Thái Tổ, KDT Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023