Lài Hoa teleported to Khách Sạn Sally

Lài Hoa wrote "Vietnam National Day September 2, 2022 Ngày Quốc Khánh dinner nearby tonight at: Khách Sạn Sally #Hotel w/ hot pot t-bone steak roasted turkey & shots of liquor" at 91 Trần Quang Khải, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023