Bảo Hân teleported to Bánh tráng nướng Phan Rang - Cô Chín

Bảo Hân wrote "piza fake😢🤤🤤 #bánhtrángpiza #vietnam #talkomi" at c1, 26 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022