Bảo Hân teleported to Quán Ốc Phan Rang

Bảo Hân wrote "măm măm🤤 #ốc #vietnam #talkomi" at 30 Đ. Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022