Bảo Nguyên teleported to Texas Chicken Nguyễn Văn Cừ

Bảo Nguyên wrote "bạn thì thường ăn gà rán ở đâuu vậy taa #garan #vietnam #talkomi" at 217 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022