Bảo Nguyên teleported to Bánh Canh Cua 87 Trần khắc Chân Quận 1

Bảo Nguyên wrote "bánh canh cua với nước dùng siêu hấp dẫn #banhcanhcua #vietnam #talkomi" at 87 Đ. Trần Khắc Chân, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022