Bảo Nguyên teleported to Bánh bò dừa chú Lợi

Bảo Nguyên wrote "bánh bò dừa truyền thống lâu đời siêu hấp dẫn #banhbodua #vietnam #talkomi" at 775 Đ. Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022