Linh Nguyen teleported to Nhà Hàng Hải Sản Cá Lửa Đà Nẵng

Linh Nguyen wrote "hải sản món ăn cho buổi tối thứ 5 khó quên #haisan #mực #ghẹ #hải sản Việt Nam " at 04 Bình Minh 4, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022