Huyen My teleported to Bach Dang Wharf

Huyen My wrote "#cavienchien đay ngon lắm #Vietnam #doanvat #Talkomi #xuhuong" at 27 Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023