Giang giang teleported to Nhà Hàng Hải Sản Cá Lửa Đà Nẵng

Giang giang wrote "#tomram món ngon Việt Nam #thucan #xuhuong #talkomi" at 04 Bình Minh 4, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023