Bảo Hân teleported to Jollibee EC Phan Rang

Bảo Hân wrote "món ăn quen thuộc #mìý #vietnam #talkomi" at 230B Ng. Gia Tự, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023