Bảo Nguyên teleported to Mì Ý Double B

Bảo Nguyên wrote "mì Ý sốt kem nhìn đã thấy béo béo rồi #mìY #vietnam #talkomi" at 391, TK40/24 Đ. Trần Hưng Đạo, P. Phú Thuận, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023