Linh Nguyen teleported to Quán Cơm Cây Điệp

Linh Nguyen wrote "nắm Kim chăm nấu với thịt băm #namkimcham #thitbam #monngon" at 147 AH1, Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023