Bảo Nguyên teleported to Chè Simi chè Đài Loan

Bảo Nguyên wrote "món chè nhưng lại theo phong cách người Hoa #chènguoiHoa #vietnam #talkomi" at 595 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023