Beyonce teleported to Sai Gon Silicon Hotel & Coffee

Beyonce wrote "Sai Gon Silicon Hotel & Coffee, Vũng Tàu: Front Beach Park next to the #Jesus Christ Statue & Ngọn hải đăng Vũng Tàu Tel: 0254.362.6666 #grab #saigon #vietnam" at 07 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023