Bảo Nguyên teleported to Đá Bào Sing Ice

Bảo Nguyên wrote "những ly đá bào cbo mùa hè nóng xỉu đâyy #đábao #vietnam #talkomi" at XM95+376, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Binh Duong, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023