Bảo Hân teleported to THAI TUK TUK

Bảo Hân wrote "đồ nướng mãi đỉnh🤤 #đồnuong #vietnam #talkomi" at Đ. Trần Nhân Tông, Phường Văn Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023