Nhược Nguyễn teleported to Quán Gỏi Cuốn Cô Huệ

Nhược Nguyễn wrote "#gỏicuon #thucan #vietnam " at 57 Đ. Châu Văn Liêm, Phường 11, 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023