sen teleported to Quán cơm Ngày 3 Bữa

sen wrote "món cá mẹ nấu #cakho #calockho #talkomi" at 37a Đ. Trần Nhật Duật, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

món cá mẹ nấu #cakho #calockho #talkomi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023