Trí Nhất teleported to Quán Hải Sản Thanh Sương

Trí Nhất wrote "ăn Hải sản nào cả nhà #haisan #vietnam #xuhuong #talkomi" at 21, 25 Trần Phú, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023