Bảo Nguyên teleported to Xiên nướng hàn quốc aloxinh

Bảo Nguyên wrote "xiên que nướng theo phong cách Hàn Quốc quá bắt mắt #xiennuong #vietnam #talkomi" at 411 Giải Phóng, Phước An, Krông Pắc, Đắk Lắk, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023