Bảo Nguyên teleported to Lac Canh Beef Restaurant

Bảo Nguyên wrote "cá bò nướng ở Nha Trang bạn nhớ ghé nhaa #cánuong #vietnam #talkomi" at 77 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023