hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Cháo 1k (Về đây em)

hoa Hồng 🌹 wrote "món cháo thịt bằm #chaothitbam #Talkomi #monan" at 221, 10 Đ. Phan Văn Khỏe, Phường 5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023