Bảo Hân teleported to Jollibee Ngô Gia Tự

Bảo Hân wrote "đậm sốt #mìý #vietnam #talkomi" at 230B Ng. Gia Tự, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023