Bảo Nguyên teleported to Sky36 - Lounge, Sky Bar and Event Venue

Bảo Nguyên wrote "một sky bar có view siêu xịn lunn #skybar #vietnam #talkomi" at 36 Bạch Đằng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023