Huyền Nguyễn teleported to Quán Cá viên chiên Ngọc Trân

Huyền Nguyễn wrote "#bovien #cavienchien # đi chơi cùng gia đình " at 38 Hồ Hòa, Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023