Beyonce teleported to Quán Phở Ù

Beyonce wrote "The Original Quán Phở Ù serving delicious Phở near me restaurant in #hochiminh #hocmon since 1994. #menu #ubereats " at Quốc lộ 22, 3/ 54 Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023