Huyền Nguyễn teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

Huyền Nguyễn wrote "quê tôi không có gì ngoài cá 🐟🎏🐟#ca #haisan #vietnam " at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023