Bảo Nguyên teleported to Hàu Sữa Happy

Bảo Nguyên wrote "hàu tươi thì lúc nào cũng ngon ngon #hausotphomai #vietnam #talkomi" at 13 Đường số 52-BTT, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023