Bảo Hân teleported to Cơm Chiên

Bảo Hân wrote "ngoài trời đangg mưa🤤🍚 #cơmchiên #vietnam #talkomi" at Thuận Giao, Thuận An, Binh Duong, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023