Beyonce teleported to United Vision

Beyonce wrote "🥕🥒 Máy Thái Cắt Rau Củ #ROBOT #COUPE với khả năng cắt thái mọi loại rau củ về kích cỡ, hình dáng mà bạn mong muốn 🍆🍉 #vegetablepreparation #máy_cắt_thái_rau_củ " at 7 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022