Huyền Bùi teleported to Quán hải sản Hùng Chi

Huyền Bùi wrote "món ăn yêu thích #haisan #mucnuong #tomnuong món ngon mỗi ngày #talkomi" at 93FJ+79M, 2, Bến Đình, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023