Bảo Nguyên teleported to Hủ tiếu hồ

Bảo Nguyên wrote "nếu bạn mê đồ lòng thì đây là một món hợp với bạn #hủtieuHo #vietnam #talkomi #SDCC2022 #SDCC" at 237 Cao Văn Lầu, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023