Bảo Hân teleported to Bánh Kẹp Cô Xí

Bảo Hân wrote "thơm quá hô hô😋🧇🧇 #bánhkẹp #vietnam #talkomi #SDCC2022 #SDCC" at 636 Đ. Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022