Beyonce teleported to District 1

Beyonce wrote "Talkomi là gì? Talkomi đang di chuyển đến các địa điểm ăn sáng, ăn trưa và ăn tối với bạn bè và gia đình. #quan1 #quan7 #TPHCM #saigon #viet #hochiminh #hainoi" at District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023