sen teleported to Quán phở bò cụ Tặng

sen wrote "#phobo #chúc các bạn ngon miệng #monngon #vietnam #talkomi #SDCC" at 23 Hàng Tiện, Quang Trung, TP. Nam Định, Nam Định 420000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023