Nhược Nguyễn teleported to Quán chè Thái Bà Triệu

Nhược Nguyễn wrote "trưa nắng có một bác trái cây này thì còn gì bằng #traicay #monngon #talkomi" at 15 Đường Bà Triệu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 02633, Vietnam.

trưa nắng có một bác trái cây này thì còn gì bằng #traicay #monngon #talkomi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023