hoa Hồng 🌹 teleported to Lotteria Nguyễn Ảnh Thủ

hoa Hồng 🌹 wrote "món ngon mỗi ngày #khoaitay #SDCC #Vietnam #Talkomi " at 159 160/1, Đ. Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023