hoa Hồng 🌹 teleported to Dong Thap Restaurant

hoa Hồng 🌹 wrote "đói quá ăn cơm thôi nào cá kho #cakho #monanviet # talkomi " at 542 Đường Lê Lợi, Đạ M'Ri, đahuai, Lâm Đồng 66000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023