Huyền Nguyễn teleported to Quán Hải Sản Tám Mẹo

Huyền Nguyễn wrote "món ngon cho buổi tối #xoquyet #thucan #talkomi #SDCC" at 40 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa 65000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023