Lài Hoa teleported to Ngo-IceCream

Lài Hoa wrote "👉 KEM GIÒN, NGỌT, NGON ăn cứ gọi là bó cháy con bọ choét Nhà em còn 4 vị: VANI, CARAMEL, SÔ CÔ LA VÀ ESKIMO #thucpham #doan #kem #kemnga #kemngonnhatthegioi " at 90 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023